Bc. Victoria Corai

Bachelor's thesis

Znalostní management - rozbor stavu ve vybraném podniku

Knowledge Management - its analysis in a chosen organization
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje stav managementu znalostí ve vybraném podniku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy, jako jsou data, informace, znalosti a předkládá definice znalostního managementu z pohledu více autorů. V teoretické části je pak analyzována souvislost mezi koncepty, jako jsou učící se organizace, znalostní management …more
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the situation of knowledge management in a chosen organization. The thesis is divided in two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, basic terms like data, information and knowledge are explained ; definitions of knowledge management are also presented from the viewpoint of different authors. The theoretical part also analyzes the interdependence of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jiří Kubín
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance