Bc. Lenka Majdánková

Bakalářská práce

Primární emise akcií jako zdroj financování podniku

Initial public offering (IPO) as a source of corporate financing
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nastínit problematiku primární veřejné emise akcií jako způsob financování podniku. V první části se zabývám možnými způsoby financování, posléze akciemi a trhem cenných papírů. Tato část se také zabývá popisem procesu IPO, jeho výhodami a nevýhodami. V druhé části je proces primární emise akcií dokumentován na společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to outline the issue of initial public offering as a way of corporate financing. In the first part I deal with possible ways of financing, then with the shares and the securities market. This section also deals with the description of the IPO process, its advantages and disadvantages. In the second part is process of initial public offering documented at Kofola ČeskoSlovensko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní