Bc. Ivanka Farkasová

Bachelor's thesis

Hypotekárne bankovníctvo v podmienkach SR

Mortgage banking in Slovak republic
Abstract:
This bachelor thesis deals with economical and legislative development of mortgage banking system within conditions of Slovak Republic within limited range of bachelor thesis and it is divided into three individual chapters. The first chapter is focused on mutual relations of mortgage banking system development and on operating of commercial banking institutions on this market. Elaboration of theory …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá ekonomickým a legislatívnym vývojom hypotekárneho bankovníctva v podmienkach Slovenskej republiky v obmedzenom rozsahu bakalárskej práce a je rozdelená do troch samostatných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vzájomné súvislosti samotného vývoja hypotekárneho bankovníctva a pôsobenie komerčných bánk na tomto trhu. Spracovanie teórie je doplnené o aktuálne informácie zo …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Peter Trúchly
  • Oponent: Prof.Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK