Kristína Ivanová

Bakalářská práce

Hypotekárne záložné listy (ČR. Evropa, USA)

Hypoteční zástavní listy (ČR. Evropa, USA)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hypotečními zástavními listy v České republice a na Slovensku od začátku vzniku těchto dvou samostatných států v roce 1993 až k době hypoteční krize v roce 2009. Jedná se především o definici hypotečních zástavních listů, dále povinnosti bank, které musí splnit, aby mohly vůbec emitovat tyto listy a taky o analýzu prostředí pro potenciálního kupce. Pozornost je zaměřená na …více
Abstract:
This bachelor task deals with mortgage bonds in Czech Republic and in Slovakia from the time when these two independent states were formed in year 1993 till the time of the hypothecary crisis in year 2009. It is mainly the definition of mortgage bonds, further bank duties, which have to fulfill to have the right to emit these mortgage bonds and it is also about the analysis of the environment for the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá hypotekárnymi záložnými listami v Českej republike a na Slovensku od začiatku vzniku týchto dvoch samostatných štátov v roku 1993 až po dobu hypotekárnej krízy v roku 2009. Jedná sa predovšetkým o definíciu hypotekárnych záložných listov, ďalej o povinnosti bánk, ktoré musia splniť, aby mohli vôbec emitovať tieto listy a tiež o analýzu prostredia pre potenciálneho kupca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Jarmila Radová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/9790

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance