Bc. Tereza KADEŘÁBKOVÁ

Diplomová práce

Aplikace účetních zásad a daňové legislativy v praxi - zvolený ekonomický subjekt

Application of accounting principles and tax legislation in practice - selected economic entity
Anotace:
Diplomová práce je zpracována na téma "Aplikace účetních zásad a daňové legislativy - zvolený ekonomický subjekt". Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zpracována pomocí rešerších odborných zdrojů. První část práce se zaměřuje na definování předmětu účetnictví, účetních systémů, účetních zásad a principů. Dále rozpracovává daňovou soustavu České republiky. Praktická …více
Abstract:
The master thesis is prepared on the topic "Application of accounting principles and tax legislation - selected economic entity". The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is processed using research of professional sources. The first part of the thesis focuses on defining the subject of accounting, accounting systems, accounting principles. It also develops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADEŘÁBKOVÁ, Tereza. Aplikace účetních zásad a daňové legislativy v praxi - zvolený ekonomický subjekt. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/