Michal Stanislav

Bachelor's thesis

Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga

Marketing and communication strategy for music contest Skutečná liga
Abstract:
První, teoretická část práce obecně popisuje marketing, marketingové a komunikační strategie. Praktická část je věnována popisu hudební soutěže Skutečná liga, dále analýze její cílové skupiny, analýze konkurence a dosavadní marketingové a komunikační strategii. Na základě těchto výzkumů byla sestavena SWOT analýza, v jejíž korespondenci byly identifikovány cíle Skutečné ligy. S ohledem na zjištěné …more
Abstract:
The first theoretical part of the work describes in general marketing, marketing and communication strategies. The practical part is given to description of the music contest Skutečná liga, then to analysis of its target group, to analysis of its competition and of previous marketing and communication strategy. SWOT analysis is made up on the grounds of these researches. Particular, concrete recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Ladislav Jakl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21000