Jan POKORNÝ

Bakalářská práce

Grafické nadstavby použitelné pro .net framework

Graphical libraries for .net framework
Anotace:
Tato bakalářská práce prozkoumává dostupné grafické nadstavby pro jazyk C# a porovnává jejich využitelnost z hlediska uživatelské a programátorské přívětivosti. Dále zjišťuje podporu jednotlivých knihoven i na multiplatformních frameworcích, jako je Mono Project a DotGNU a uvádí pro ně i alternativní vývojová prostředí.
Abstract:
This work explores the available graphics extensions for C# and compares their applicability in terms of programming and user-friendliness. Further the work finds support each library to multiplatform frameworks, such as the Mono Project and DotGNU and provides an alternative development environments.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Weissar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, Jan. Grafické nadstavby použitelné pro .net framework. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická