Theses 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá z pohledu učitelů a žáků – Mgr. Marie Brabcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marie Brabcová

Diplomová práce

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá z pohledu učitelů a žáků

Framework Educational Program for Practical School from the Point of View of Teachers and Students

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu obsahu vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá. Dokument je členěn na dvě části, část teoretickou a část výzkumnou. První kapitola teoretické části se věnuje vymezení okruhu osob s mentálním postižením, sleduje psychický a somatický vývoj jedinců s mentálním postižením v období adolescence. Druhá kapitola zahrnuje systém vzdělávání žáků s mentálním postižením a třetí kapitola se zabývá charakteristikou praktické školy jednoleté. Výzkumná část má kvalitativní charakter. K získávání výsledků šetření byly použity techniky analýzy, polostrukturovaného rozhovoru, zúčastněného pozorování a kasuistiky žáků.

Abstract: This diploma focuses on the educational analysis of pupils in Practical School according to The Framework Educational Programme for Practical one-year School. The paper is divided into two parts - a theoretical and a research part. The first chapter of the theoretical part discusses people with mental disability, describing the psychological and somatic development of people with mental disability during adolescence. The second chapter focuses on the educational system for pupils with mental disability. Finally, the third characterises the Practical one-year School. The research element of this diploma adopts qualitative methodologies. Specifically the author uses semi-structured dialogues, participant observation and pupils’ case interpretation.

Klíčová slova: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá, mentální postižení, specifické vzdělávací potřeby, systém vzdělávání, the Framework Education Programme for Practical one-year School, mental impairment, special education needs, the system of education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz