Bc. Petra GALLOVÁ

Diplomová práce

Metoda assessment center jako jeden ze způsobů při výběru pracovníků pro oblast sociální práce se seniory

The Method of the assessment centers as one of the options to select employees for the area of a social work with seniors
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Metoda assessment center jako jeden ze způsobů při výběru pracovníků pro oblast sociální práce se seniory. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a výzkumné. V teoretické části je vymezena sociální práce, sociální pracovník a kompetence. Také jsou definovány pojmy assessment center, výběr uchazečů, modelová situace a další pojmy. Pozornost je věnována metodám používaným …více
Abstract:
The subject of the thesis is the Method of the assessment centers as one of the options to select employees for the area of a social work with seniors. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The scope of the theoretical part is to describe the meaning of the social work, social employee and the competency. Terms as for instance the assessment center, selection of applicants model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Zveřejnit od: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALLOVÁ, Petra. Metoda assessment center jako jeden ze způsobů při výběru pracovníků pro oblast sociální práce se seniory. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta