Bc. Jan Ulman

Diplomová práce

Marketingové nástroje a jejich uplatnění pro zvýšení výkonnosti podniku Automotodrom Brno, a.s.

Marketing tools and their application to increase performance of company Automotodrom Brno, a.s.
Anotace:
Tato práce je věnována analýze marketingových nástrojů a marketingové činnosti společnosti Automotodrom Brno. V první části práce rozvedu teoretické poznatky z oblasti marketingu a jeho nástrojů. V druhé části se věnuji analýze stávající marketingové situace společnosti a jejích marketingových aktivit. Na závěr práce jsem vypracoval nové nastavení marketingových nástrojů a marketingového plánu společnosti …více
Abstract:
This work is intended for analysis of marketing tools and marketing performance of Automotodrom Brno company. In the first part I am developing theory of marketing and marketing tools. In the second part of the work I am analyzing the marketing situation and marketing performance. In the end I made a new settingof marketing tools and marketing plan of Automotodrom Brno company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance