Theses 

Marketingové nástroje a jejich uplatnění pro zvýšení výkonnosti podniku Automotodrom Brno, a.s. – Bc. Jan Ulman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jan Ulman

Diplomová práce

Marketingové nástroje a jejich uplatnění pro zvýšení výkonnosti podniku Automotodrom Brno, a.s.

Marketing tools and their application to increase performance of company Automotodrom Brno, a.s.

Anotace: Tato práce je věnována analýze marketingových nástrojů a marketingové činnosti společnosti Automotodrom Brno. V první části práce rozvedu teoretické poznatky z oblasti marketingu a jeho nástrojů. V druhé části se věnuji analýze stávající marketingové situace společnosti a jejích marketingových aktivit. Na závěr práce jsem vypracoval nové nastavení marketingových nástrojů a marketingového plánu společnosti.

Abstract: This work is intended for analysis of marketing tools and marketing performance of Automotodrom Brno company. In the first part I am developing theory of marketing and marketing tools. In the second part of the work I am analyzing the marketing situation and marketing performance. In the end I made a new settingof marketing tools and marketing plan of Automotodrom Brno company.

Klíčová slova: Marketing, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil, marketingový mix, produkt, distribuce, marketingová komunikace, marketingový plán, marketingové prostředí. Marketing, SWOT analysis, PEST analysis, Porter’s five forces, marketing mix, product, distribution, marketing communication, marketing plan, marketing environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz