Bc. Jindřiška Jarešová

Diplomová práce

Aplikace nástrojů Service Designu v oblasti produktů cestovního ruchu

Application of Service Design in tourism products
Anotace:
Předmětem této práce je analýza klíčových touchpointů pomocí jedné z metod service designu mapou kontaktních míst. Teoretická část se zabývá rychle se rozvíjející disciplínou service designem. Jsou zde popsány přístupy k service designu a také vybrané nástroje a metody, které tato disciplína využívá. Praktická část obsahuje analýzu nejdůležitějších touchpointů cestovního ruchu v destinaci Brno pro …více
Abstract:
The focus of this thesis is analysis of key touchpoints using one of the methods of service design experience map grid. The theoretical part deals with a rapidly evolving discipline of service design. There are described approaches to service design and choice tools and methods that this discipline is used. Practical part includes analysis of most important touchpoints in tourismus in destination Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa