Ing. Gleb Krivulin

Master's thesis

Mystery Shopping like an Instrument to Gain Competitive Advantage

Mystery Shopping like an Instrument to Gain Competitive Advantage
Abstract:
Práce dal velmi podrobný popis Mystery Shopping výzkumu. Obsahuje popis každé části procesu od začátku a aby cíle na konečnou analýzu výsledků a jejich provádění na skutečné podnikání. Hlavní hypotéza této práce je následující prohlášení: Mystery shopping může dát konkurenční výhodu na trhu. Praktická část je zaměřena na skutečný výzkum v automobilovém kampaně.
Abstract:
Thesis gave a very detailed description of the Mystery Shopping research. It includes description of each part of the process from the beginning and making goals to final analysis of the results and implementing them to real business. The main hypothesis of this thesis is the following statement: Mystery shopping can give you competitive advantage on market. The practical part is focused on real research …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Jiří Šnajdar
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic