Iveta ŠPAČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidou

Nursing process in Care of Patient with Acute Pancreatitis
Abstract:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na pacienta s náhlou příhodou břišní a to konkrétně s akutní pankreatitidou. Akutní pankreatitida má různý průběh onemocnění, ovlivňuje kvalitu života nemocného, jeho pracovní i mimopracovní aktivity a vždy vyžaduje hospitalizaci. Může končit i smrtí. Cílem této práce je vytvoření ošetřovatelského procesu vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA International …more
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis focuses on a patient with acute abdomen caused by acute pancreatitis. This condition frequently takes on a rather variable course and largely impacts both patient? s professional and family life. Almost every single case requires admission to hospital and inpatient treatment. Fatal outcome is not uncommon. The goal of the work is to create a nursing process based on NANDA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPAČKOVÁ, Iveta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidou. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta