Iveta ŠPAČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidou

Nursing process in Care of Patient with Acute Pancreatitis
Anotácia:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na pacienta s náhlou příhodou břišní a to konkrétně s akutní pankreatitidou. Akutní pankreatitida má různý průběh onemocnění, ovlivňuje kvalitu života nemocného, jeho pracovní i mimopracovní aktivity a vždy vyžaduje hospitalizaci. Může končit i smrtí. Cílem této práce je vytvoření ošetřovatelského procesu vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA International …viac
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis focuses on a patient with acute abdomen caused by acute pancreatitis. This condition frequently takes on a rather variable course and largely impacts both patient? s professional and family life. Almost every single case requires admission to hospital and inpatient treatment. Fatal outcome is not uncommon. The goal of the work is to create a nursing process based on NANDA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPAČKOVÁ, Iveta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidou. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta