Silvia MLYNAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv \nl{}a zemědělské produkce

Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce

Valuation, accounting and reporting of biological assets and agricultural production
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce v podmínkách českého účetnictví. Práce v úvodní části definuje základní pojmy, klasifikuje biologická aktiva a zemědělskou produkci. Hlavní část se věnuje rozboru způsobu oceňování, účtování a vykazování zemědělské činnosti na teoretické úrovni a následně analyzuje praktický postup …více
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of valuation, accounting and reporting biological assets and agricultural production in terms of Czech accounting. The first part of the thesis defines basic terms, classifies biological assets and agricultural production. Its main part discusses ways of valuation, accounting and reporting agricultural activity in theory. ProKlas, s. r. o. was chosen as an example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLYNAŘÍKOVÁ, Silvia. Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv \nl{}a zemědělské produkce. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management