Kateřina Janovská

Bachelor's thesis

Corporate Social Responsibility společnosti H&M

Corporate Social Responsibilty of H&M
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá Corporate Social Responsibility společnosti H&M. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická se zabývá sociálním marketingem, sociální reklamou, corporate social responsibilty, fashion marketingem a udržitelností. Také popisuje metodiku výzkumu, stanovuje výzkumnou otázku a cíl. Praktická část představuje společnost H&M včetně její historie a aktivit. Na konci je provedeno …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with Corporate Social Responsibility of H&M. The thesis is divided into two sections. The theoretical part is concerned with social marketing, social advertising, corporate social responsibility, fashion marketing and sustainability. It also describes the research method, presents research question and desired goal. The practical part introduces the H&M including its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janovská, Kateřina. Corporate Social Responsibility společnosti H&M. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications