Bc. Adam Trůbl

Bachelor's thesis

Podpora prodeje pomocí nástrojů marketingové komunikace

Sales promotion through marketing communication tools
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití moderních virtuálních nástrojů v komunikačním mixu určenému k podpoře prodeje. Je v ní zkoumán komunikační mix firmy Intersnack a.s. používaný k podpoře prodeje jejího nejznámějšího produktu bramborových lupínků Bohemia Chips. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingové komunikace a zejména segmentu podpory prodeje. Na základě …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses upon the possible usage of modern virtual tools in the communication mix used for the sales promotion. The present thesis investigates the communication mix of the company Intersnack a.s. which is used in the sales promotion of its most famous product – the potato crisps Bohemia chips. The first part of the present thesis summarises the theoretical notions from the field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní