Bc. Ivana Rufferová

Master's thesis

Význam sippingu v ambulantní nutriční podpoře u onkologických pacientů

Importance of nutritional support with sipping in ambulatory cancer patients
Abstract:
Účelem této práce je nastínit, jaký má význam nutriční podpora formou sippingu u ambulantních onkologických pacientů. Teoretická část se zabývá důsledky onkologického onemocnění a jeho léčby na nutriční stav pacienta, způsobem zjišťování výživového stavu, možnostmi nutriční podpory a různými aspekty užívání sippingu u onkologických pacientů. Praktická část se zabývá zjišťováním, jaký je výživový stav …more
Abstract:
The purpose of the thesis is refer to importance of nutritional support with sipping in ambulatory cancer patients. The theoretical part of thesis deals with the consequence of cancer and its treatment on patient´s nutritional status, methods to identify nutritional status, options of nutritional support and various aspects of usage sipping in cancer patients. The practical part deals with evaluating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Reader: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Health Sciences