Bc. Roman Šilhan

Master's thesis

Vysoká dostupnost VoIP

High-Availability VoIP
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zmapováním postupů a volně dostupných technologií, které umožňují vytvořit vysoce dostupný počítačový klastr poskytující služby internetové telefonie. Zmapované technologie jsou následně využity při návrhu demonstračního prostředí pomocí volně dostupných ústředen Asterisk. Součástí návrhu řešení je i vytvoření agenta, který umožňuje řídit službu Asterisk v počítačovém …more
Abstract:
The thesis deals with documentation of approaches and open-source technologies which allow building a high-availability cluster which provides services of internet telephony. Documented technologies are used in the design of demonstration environment based on the open-source PBX Asterisk. The thesis also includes the design of OCF agent which allows controlling the Asterisk service in a computer cluster …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Pavel Cenek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication