Bc. Roman Šilhan

Master's thesis

Vysoká dostupnost VoIP

High-Availability VoIP
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá zmapováním postupů a volně dostupných technologií, které umožňují vytvořit vysoce dostupný počítačový klastr poskytující služby internetové telefonie. Zmapované technologie jsou následně využity při návrhu demonstračního prostředí pomocí volně dostupných ústředen Asterisk. Součástí návrhu řešení je i vytvoření agenta, který umožňuje řídit službu Asterisk v počítačovém …viac
Abstract:
The thesis deals with documentation of approaches and open-source technologies which allow building a high-availability cluster which provides services of internet telephony. Documented technologies are used in the design of demonstration environment based on the open-source PBX Asterisk. The thesis also includes the design of OCF agent which allows controlling the Asterisk service in a computer cluster …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Computer Networks and Communication