Theses 

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku – Bc. Veronika Dražkovičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Dražkovičová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Communication Disorder in Preschool Children

Anotace: Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku v mateřské škole Preciosa v Jablonném v Podještědí. Jejím cílem bylo zjistit úroveň komunikačních schopností u dětí předškolního věku pomocí Orientačního logopedického vyšetření a nastínit možnosti další péče o děti s narušenou komunikační schopností. Teoretická část objasňuje pomocí zpracování odborných zdrojů hlavní pojmy předkládané práce, kterými jsou řeč, narušená komunikační schopnost, prevence poruch komunikačních schopností a možnosti vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Praktická část mapovala úroveň komunikačních schopností u dětí před nástupem do školy a zjišťovala možnosti logopedické péče u dětí s poruchou řeči. Vyšetření bylo prováděno na vzorku 25 předškolních dětí z mateřské školy Preciosa. Zvolenou metodou bylo Orientační logopedické vyšetření. Výsledky byly shrnuty do grafů a tabulek, zároveň vyhodnoceny v závěrečné části práce.

Abstract: This bachelor thesis deals with impaired communication skills of preschool-aged children in Preciosa day nursery in Jablonné v Podještědí, Czech Republic. The goal of the thesis is to determine the level of communication skills of preschool-aged children through logopedic screening assessment and to indicate the possibilities of further treatment of children with impaired communication skills. The theoretical part of the thesis explains, through compilation from expert sources, the essential terms used throughout the thesis, which are speech, impaired communication skills, prevention of communication disorders and possibilities of education for children with communication disorders. The practical part of the thesis surveys the level of communication skills prior to school entry and determines the possibilities of logopedic treatment of children with speech disorder. The assessment has been carried out with sample of 25 children from Preciosa day nursery. Logopedic screening assessment has been selected as the evaluation method. The results have been summarized with the help of charts and sheets and also interpreted in the final part of the thesis.

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, řeč, prevence, porucha řeči, orientační logopedické vyšetření, vývoj řeči

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27495 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Dražkovičová, Veronika. Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz