Theses 

Narušená komunikační schopnost a školní zralost – Bc. Kateřina Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Bc. Kateřina Matějková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost a školní zralost

Disturbed Communication Ability and School Maturity

Anotace: Bakalářská práce se zabývala narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku a školní zralostí. Cílem této práce bylo zmapovat výskyt narušené komunikační schopnosti u předškolních dětí, které se zúčastnily zápisu k povinné školní docházce. Dalším cílem bylo porovnat počet a příčiny odkladů školní docházky u dětí s narušenou komunikační schopností a u dětí bez narušené komunikační schopnosti. Práce byla rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části byly popsány pojmy související s komunikací, narušenou komunikační schopností a školní zralostí. V empirické části jsou prezentovány výsledky průzkumu, který byl proveden pomocí dotazníku určeného pro pedagogy mateřských škol. Kromě narušené komunikační schopnosti a důvodů odkladu povinné školní docházky byly do dotazníku zařazeny také položky týkající se logopedické péče v mateřských školách. Hlavním přínosem práce bylo porovnání školní zralosti u dětí s narušenou komunikační schopností a u dětí bez narušené komunikační schopnosti.

Abstract: This thesis deals with disturbed communication ability and school maturity in preschool (kindergarten) children. The main objective of this thesis was to assess the occurrence of disturbed communication ability in preschool children, who were enrolled for compulsory school attendance. Another objective was to compare numbers and causes (reasons) for delay of compulsory school attendance in children with and without disturbed communication abilities. This thesis has been divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes concepts related to communication, disturbed communication ability and school maturity. The empirical part presents the results of a survey which was done in a form of a questionnaire targeting kindergarten teachers. The questionnaire included questions relating to disturbed communication ability and reasons for delay in enrolment to compulsory school attendance as well as input on speech therapy in kindergartens. The main contribution of this thesis lays in the ability to compare the school maturity between children with and without disturbed communication ability.

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, odklad povinné školní docházky, školní zralost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27506 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Matějková, Kateřina. Narušená komunikační schopnost a školní zralost. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz