Bc. Kateřina Matějková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost a školní zralost

Disturbed Communication Ability and School Maturity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku a školní zralostí. Cílem této práce bylo zmapovat výskyt narušené komunikační schopnosti u předškolních dětí, které se zúčastnily zápisu k povinné školní docházce. Dalším cílem bylo porovnat počet a příčiny odkladů školní docházky u dětí s narušenou komunikační schopností a u dětí bez narušené komunikační schopnosti …více
Abstract:
This thesis deals with disturbed communication ability and school maturity in preschool (kindergarten) children. The main objective of this thesis was to assess the occurrence of disturbed communication ability in preschool children, who were enrolled for compulsory school attendance. Another objective was to compare numbers and causes (reasons) for delay of compulsory school attendance in children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matějková, Kateřina. Narušená komunikační schopnost a školní zralost. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN