Bc. Veronika Dražkovičová

Bachelor's thesis

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Communication Disorder in Preschool Children
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku v mateřské škole Preciosa v Jablonném v Podještědí. Jejím cílem bylo zjistit úroveň komunikačních schopností u dětí předškolního věku pomocí Orientačního logopedického vyšetření a nastínit možnosti další péče o děti s narušenou komunikační schopností. Teoretická část objasňuje pomocí zpracování odborných zdrojů hlavní …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with impaired communication skills of preschool-aged children in Preciosa day nursery in Jablonné v Podještědí, Czech Republic. The goal of the thesis is to determine the level of communication skills of preschool-aged children through logopedic screening assessment and to indicate the possibilities of further treatment of children with impaired communication skills. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zverejniť od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dražkovičová, Veronika. Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN