Theses 

Environmentální výchova formou integrované tematické výuky ve 3. ročníku na základní škole praktické – Lucie VALTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie VALTLOVÁ

Diplomová práce

Environmentální výchova formou integrované tematické výuky ve 3. ročníku na základní škole praktické

Environmentální education through Integrated Thematic Instruction in the 3rd year of basic school

Anotace: V diplomové práci se zabýváme metodikou výuky průřezového tématu Environmentální výchova ve třetím ročníku na základní škole praktické. Prostřednictvím integrovaného tematického vyučování (dále jen ITV), které je rozdělené na tři části (voda, půda, vzduch), jsme se snažili žáky seznámit s globálními problémy naší společnosti a přimět je k zodpovědnosti za své činy a jednání vůči životnímu prostředí. Práce je sestavena na základě požadavků RVP ZV ? upraveného pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a odpovídá požadavkům školního vzdělávacího programu školy, ve které jsme práci realizovali. Praktická část obsahuje ukázku metodických listů, první části ITV (voda), které jsou podrobně rozpracovány a v příloze zdokumentovány. Další části (půda, vzduch) jsou stručněji rozpracovány a rovněž zdokumentovány v příloze. Součástí ITV je vstupní a výstupní znalostní test, na jehož základě zhodnotíme efektivitu své práce. Konečným výstupem je natočení pohádky, které přikládáme k diplomové práci.

Abstract: This thesis analyzes the methodology of teaching cross-curricular themes of environmental education in the third year of primary school practice. Integrated thematic instruction (hereinafter referred to as ITV) was used, divided into three parts - water, soil, and air, to familiarize students with the global problems of our society, and to sensitize them to their behavior towards the environment. This thesis has been prepared in accordance with the requirments of FEP , adapted for pupils with mild mental disabilities, and complies with the requirements of the educational program of the particular school in which the work was realized. Analysis of the practicum includes an example of methodological worksheets, which is associated with the first section of the ITV (water), and is explained in detail in the appendix. The other sections (soil and air) are briefly elaborated on and also included in the appendix. Part of the ITV assessment is pre and post knowledge tests, on which we evaluate the effectiveness of our work. The final output is in the form of a filmed fairy tale, which is attached to the thesis.

Klíčová slova: Environmentální výchova, Integrované tematické vyučování, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Vyučovací metody a formy, Metodické listy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Beránková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VALTLOVÁ, Lucie. Environmentální výchova formou integrované tematické výuky ve 3. ročníku na základní škole praktické. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:30, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz