Ing. Filip Mezera

Doctoral thesis

Návrh modelu na bázi Soft Case-based Reasoning

Design of Model on the Basis of Soft Case-based Reasoning
Abstract:
Případové usuzování (Case-based Reasoning) je jedním z přístupů k rozhodování. Vychází z anglosaského pojetí práva, které je založeno na precedentech, využívá porovnání nového pří-padu (Case) se stávajícím, starým případem, podle kterého bylo již v minulosti rozhodnuto. Jednou z možných cest, jak zvýšit kvalitu rozhodování u případového usuzování, je využití metod výpočetní inteligence, které pomohou …more
Abstract:
Case-based Reasoning is one of the approaches to decision making. Based on the Anglo-Saxon concept of law, which is based on precedents, it uses a comparison of a new case with an existing, old case, which was resolved in the past. One possible way to increase the quality of decision-making in Case-based Reasoning is to use computational intelligence methods to help with inaccuracies or uncertainties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mezera, Filip. Návrh modelu na bázi Soft Case-based Reasoning. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní