Ing. Filip Mezera

Doctoral thesis

Návrh modelu na bázi Soft Case-based Reasoning

Design of Model on the Basis of Soft Case-based Reasoning
Anotácia:
Případové usuzování (Case-based Reasoning) je jedním z přístupů k rozhodování. Vychází z anglosaského pojetí práva, které je založeno na precedentech, využívá porovnání nového pří-padu (Case) se stávajícím, starým případem, podle kterého bylo již v minulosti rozhodnuto. Jednou z možných cest, jak zvýšit kvalitu rozhodování u případového usuzování, je využití metod výpočetní inteligence, které pomohou …viac
Abstract:
Case-based Reasoning is one of the approaches to decision making. Based on the Anglo-Saxon concept of law, which is based on precedents, it uses a comparison of a new case with an existing, old case, which was resolved in the past. One possible way to increase the quality of decision-making in Case-based Reasoning is to use computational intelligence methods to help with inaccuracies or uncertainties …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mezera, Filip. Návrh modelu na bázi Soft Case-based Reasoning. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní