Bc. Gabriela Hrazdírová

Diplomová práce

Harmonizace rodinného a pracovního života u rozvedených matek

Harmonization of family and professional life of divorced mothers
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice harmonizace rodinného a pracovního života rozvedených matek. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaké hlavní problémy vnímají rozvedené matky v harmonizaci jejich rodinného a pracovního života?. Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní teoretické pojmy …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on harmonization of family and professional life of divorced single mothers. The aim of this diploma thesis is to answer the main research question: What are the main problems, that divorced mothers perceive, in order to harmonize their family and professional life? This thesis consists of three parts. The theoretical part presents the main theoretical terms, such as family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií