Bc. Lukáš Svoboda

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení

Integrated rescue system in the Czech republic and crisis management
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá a obecně popisuje integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení. Cílem této práce je přednést ucelený a souhrnný obsah o integrovaném záchranném systému včetně krizového řízení. Vysvětlit stěžejní terminologii, jež se k tomuto tématu váže. Můj osobní vklad do diplomové práce bude reprezentovat vlastní dotazníkové šetření, díky kterému se dozvíme, jak …more
Abstract:
This diploma thesis focuses and generally describes the integrated rescue system in the Czech Republic and crisis management. The aim of this work is to present a comprehensive and comprehensive content on the integrated rescue system, including crisis management. Explain the key terminology associated with this topic. My personal contribution to the diploma thesis will represent my own questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Security and Law Studies / Security and Law Studies