Bc. Michal Lačný

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém na území hlavního města Prahy

Integrated rescue system in the capital city of Prague
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je popsat integrovaný záchranný systém na území hlavního města Prahy. V jednotlivých kapitolách práce se budu věnovat historii, aktuálnímu stavu jeho hlavních i ostatních složek integrovaného záchranného systému a typové činnosti při společném zásahu. Hlavním cílem této práce je analýza činností a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému pomocí statistických …více
Abstract:
The aim of my thesis is to describe the Integrated Rescue System (IRS) on the territory of the capital city of Prague. In the individual chapters of my thesis, I will discuss the history and the current state of the IRS basic and other units, and common type of activities during conjoint operations. The main goal of this work is to analyse the activities and cooperation of individual Integrated Rescue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní