Magdaléna Tatarová

Master's thesis

Vliv filmové kritiky na marketing filmů

The impact of film criticism on film marketing
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexní obraz filmové kritiky a její význam pro filmový průmysl a marketing. První část práce poskytuje teoretické vymezení nejvýznamnějších pojmů, druhů a funkcí filmové kritiky a její historické zasazení do kontextu. Další část je věnována roli kritiky ve filmovém průmyslu a její uplatnění v marketingové komunikaci filmů. Předmětem výzkumu je potom zhodnocení současné …more
Abstract:
This Master's thesis focuses on the complex form of film criticism and its impact on the film industry and marketing. The first part explains the most important terms and definitions as well as types, functions and history of film criticism. The next chapter deals with the role of film reviews in the film industry and its application in film marketing. The aim of the research is to assesses the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Jan Hanzlík
  • Reader: Barbara Hucková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77593