Magdaléna Tatarová

Master's thesis

Vliv filmové kritiky na marketing filmů

The impact of film criticism on film marketing
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexní obraz filmové kritiky a její význam pro filmový průmysl a marketing. První část práce poskytuje teoretické vymezení nejvýznamnějších pojmů, druhů a funkcí filmové kritiky a její historické zasazení do kontextu. Další část je věnována roli kritiky ve filmovém průmyslu a její uplatnění v marketingové komunikaci filmů. Předmětem výzkumu je potom zhodnocení současné …viac
Abstract:
This Master's thesis focuses on the complex form of film criticism and its impact on the film industry and marketing. The first part explains the most important terms and definitions as well as types, functions and history of film criticism. The next chapter deals with the role of film reviews in the film industry and its application in film marketing. The aim of the research is to assesses the current …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Jan Hanzlík
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77593