Bc. Jan Mikloško

Diplomová práce

Veřejné dražby

Public auctions
Anotace:
Za téma předkládané diplomové práce byla zvolena problematika veřejných dražeb. Hlavní myšlenkou bylo především přiblížení oblasti veřejných dražeb, vymezení a objasnění základních pojmů souvisejících s veřejnými dražbami a popsání jejich výhod oproti realitnímu prodeji. Práce se rovněž zaměřila na určování obvyklé ceny dražených nemovitostí, což bývá označováno za základní pilíř všech dražeb.dražeb …více
Abstract:
It was selected issue of public auctions for the submitted thesis topic. The idea was mainly to light the public auction concept, the definition and clarification of basic concepts related to public auctions and describe their advantages over real estate sales. The work also focused on determining the normal price of the auctioned property, which is called the fundamental pillar of all auctions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Ficek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce