Renata KOSTILNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Počátky mnišství v evropském kontinentálním prostoru Premonstráti v západních Čechách

The beginnings of monasticism in the European continental area The Premonstratensians in western Bohemia
Anotace:
Kvalifikační práce pojednává o premonstrátském řádu v Čechách s důrazem na historický vývoj a současnost kláštera premonstrátů v Teplé. Cílem práce je odhalit různé aspekty, kterými klášter v Teplé přispěl k duchovnímu a kulturnímu rozvoji na území západních Čech. Kromě duchovní, kulturní a i hospodářské činnosti se tepelští premonstráti podíleli na šíření vzdělanosti. Začátek práce je zaměřen na samotné …více
Abstract:
The qualification thesis is mostly about the Premonstrate Order in Czech with emphasis to the historical progress and the present situation of the Monastery in Teplá. The aim is to show various aspects, through which the monastery has contributed to the spiritual and cultural development in the area of western Bohemia. Besides the spiritual, cultural and economical activities, the Premonstrates from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTILNÍKOVÁ, Renata. Počátky mnišství v evropském kontinentálním prostoru Premonstráti v západních Čechách. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/