Ester Zmrzlíková

Bakalářská práce

Zdravý životní styl v těhotenství (teoretická práce) (studijní program Porodní asist.)

Healthy lifestyle in pregnancy
Anotace:
Zdravý životní styl v těhotenství ukazuje ženám, jak by se v tomto období měly stravovat, pohybovat, dodržovat pravidelný spánek, a naopak zdůrazňuje, jak je důležité se vyhýbat stresu a tělesné námaze. Cílem teoretické části bylo předložit nejnovější informace z české a zahraniční literatury týkající se zdravého životního stylu v těhotenství. Empirická část je tvořena pomocí kvantitativního výzkumu …více
Abstract:
Healthy lifestyle in pregnancy shows women how they should eat, move, and get regular sleep during this period, and in turn emphasizes the importance of avoiding stress and physical exertion. The aim of the theoretical part was to present the latest information from Czech and foreign literature on healthy lifestyle during pregnancy. The empirical part consists of quantitative research through a non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/puwjy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistence