Denisa ŠTĚPÁNOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl v těhotenství

Bakalářská práce

Healthy lifestyle in pregnancy
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena všeobecně na zdravý způsob života. V této části práce jsem se zabývala pohybovou aktivitou, odpočinkem, sexuálním životem, léky, škodlivostí návykových látek a také psychikou těhotných žen. Nejobsáhlejším tématem byla především vhodná výživa těhotných žen, kde jsem se zabývala jak prekoncepční výživou, tak zásadami správného stravování v období gravidity …více
Abstract:
The theoretical part of my work is focused generally to a healthy way of life. In this section, I considered physical activity, relaxion, sexual life, medicaments, harmfulness of drugs and psyche of pregnant women. The most comprehensive topic was particularly the appopriate nutrition for pregnant women, in which I have dealt with both pre-conception nutrition and principles of healthy eating during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNOVÁ, Denisa. Zdravý životní styl v těhotenství. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka