Bc. Ondřej Blažek

Diplomová práce

CSR – nezbytná součást Corporate Identity

CSR as an Essentials part of CI
Anotace:
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností organizace (Corporate Social Responsibility – CSR) jako nezbytnou součástí korporátní identity. Důležitost společensky odpovědného chování je podložena teoretickou částí práce, která je věnována analýze konceptu CSR, hodnocení hlavních oblastí odpovědného chování, zmapování CSR v národním a mezinárodním kontextu a mechanismům měření a hodnocení společenské …více
Abstract:
This thesis deals with the social responsibility Organization (Corporate Social Responsibility - CSR) as an essential part of corporate identity. The importance of socially responsible behavior is based on the theoretical part of the work, which is dedicated to the concept of CSR from the main areas of responsible behavior, mapping of CSR in the context of national and international mechanism, measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní