Theses 

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace – Ing. Tereza Veldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Tereza Veldová

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communications

Anotácia: Bakalářská práce Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se nejprve věnuje vysvětlení obecného pojmu marketing – co znamená a co vše zahrnuje. Klade důraz na nové trendy v marketingové komunikaci, které jsou příbuzné s termínem product placement. Práce definuje product placement jako marketingový nástroj, jeho historii, jeho formy a jeho právní předpisy z hlediska Evropské unie i České republiky. Následně jsou popsány konkrétní příklady použití nástroje product placement v České republice a v USA. Účinnost pojmu product placement, jakožto marketingového nástroje, je na závěr potvrzena v dotazníkovém šetření.

Abstract: Bachelor thesis Product placement and its use in the context of integrated marketing communication at first focuses on explanation of term marketing in general - what the term means and also theme inclusion. Emphasis on new trends in marketing communication, which are related with the term of product placement. Bachelor thesis defines product placement as a marketing tool, its history, its forms and its legal framework for the European Union and Czech Republic. In following parts there are described specific examples of product placement in Czech Republic and the USA. The effectiveness of the concept of product placement as a marketing tool is at the final part proved with questionnaire research.

Kľúčové slová: marketing, product placement, nové trendy, legislativa, analýza, new trends, legislation, analysis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 21:44, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz