Ing. Martina GAŠPAROVIČOVÁ

Diplomová práce

Projekt zvyšování návštěvnosti sportovně - rekreačního střediska Pušť Prievidza

Project of increases a visit rate in sport - vacation centre Púšť in Prievidza
Anotace:
Moja diplomová práca je venovaná zvýšeniu návštevnosti rekreačno-športového strediska PÚŠT Prievidza. V teoretickej časti som spracovala literárnu rešerši vzťahujúcu sa na mar-keting služieb, marketing hotelových služieb a voľného času. V teoretickej časti sa tiež zaoberám marketingovým mixom služieb. Pomocou SWOT analýzy, PEST analýzy, Porte-rovho modelu piatich konkurenčných síl, analýzy marketingového …více
Abstract:
My diploma work is aimed to increase a visit rate in sport - vacation centre PÚŠT in Prievidza. In the theoretical part I focused mainly on book research related to marketing of services, especially marketing mix for hotel free time services. With the help of SWOT analysis, Pest analysis, Porter five forces analysis, marketing mix analysis and Boston matrix I have found some weak points with improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 11091

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAŠPAROVIČOVÁ, Martina. Projekt zvyšování návštěvnosti sportovně - rekreačního střediska Pušť Prievidza. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing