Mgr. Jaroslav Vážný, DiS.

Bachelor's thesis

Data mining model pro astronomii

Data mining model pro astronomii
Abstract:
Bakalářská práce Dobývání znalostí z astronomických dat pojednává o metodách získávání a dobývání znalostí v kontextu astrofyziky. Diskutovány jsou možné zdroje dat, metody dobývání znalostí (klasifikační stromy a shluková analýza) a nezbytné související technologie. Praktická část je zaměřena na klasifikaci a hledání nových objektů typu BL~Lac na základě charakteristik spektra v archívu Sloanovy digitální …more
Abstract:
My Bachelor's Thesis Data Mining from Astronomical Data deals with data mining methods in the contex of astrophysics. Possible data sources, data mining methods (classification trees and clustering) and corresponding technologies are discussed. Practical part of this work is focused on classification BL Lac objects based on spectral characteristics in the Sloan Digital Survey data warehouse. The algoritm …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Supervisor: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Škoda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta