Bc. Lucie Havránková, DiS.

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace v místě prodeje (možnosti a výzvy)

Integrated marketing communication at the point of sales (opportunities and challenges).
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem integrované marketingové komunikace v místě prodeje. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům nezbytné k pochopení této problematiky, jakými jsou např. rozdíl mezi integrovanou marketingovou komunikací a marketingovou komunikací, podpora prodeje a její nástroje či místo prodeje. Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu integrované marketingové …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the issues of integrated marketing communication at the point of sales. Theoretical part of the thesis focuses on the basic concepts necessary to understand the issue, such as the difference between integrated marketing communication and marketing communication, sales promotion and its tools or point of sales. The goal of this thesis is the analysis of the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní