Michaela ŠMÍROVÁ

Bakalářská práce

Životní styl pracovníků vybraných složek integrovaného záchranného systému

Lifestyle of the Integrated Rescue System workers
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu životního stylu pracovníků vybraných složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část je zaměřena na základní informace, které se týkají integrovaného záchranného systému, životního stylu a podpory zdraví. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky anonymního dotazníkového šetření. Šetření se zabývá životním stylem pracovníků integrovaného záchranného systému …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the lifestyle of the Integrated Rescue System workers. The theoretical part includes basic information about the Integrated Rescue System, lifestyle and health promotion. In the practical part there are the results of anonymous questionnaire survey. The survey is focused on lifestyle of the Integrated Rescue System workers at first altogether. Then we compare the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍROVÁ, Michaela. Životní styl pracovníků vybraných složek integrovaného záchranného systému. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví