Bc. Lucie Nováková, DiS.

Diplomová práce

Problémové chování u žáků s poruchou autistického spektra

Behavioural problems of pupils with Autism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra a problémovým chováním. V teoretické části jsou charakterizovány poruchy autistického spektra, jejich prevalence, etiologie a diagnostika. Dále je zde vymezena problematika edukace těchto žáků, školský a poradenský systém a jednotlivé metodiky vzdělávání daných žáků. Jsou zde popsána specifika chování žáků s poruchou autistického …více
Abstract:
Thesis is dealing with education of students with autistic spectrum disorder and problem behaviour. Theoretical part is describing autistic spectrum disorders, its prevalence, etiology and diagnostics. Hereafter is defined educational problematics of these students, school and consulting system, together with education methodology. There are also described behavioral specifics of autistic students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele