Kateřina ŠTĚRBOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Implementace konceptu smart city ve vybraném městě.

implementation of the smart city concept in a selected city.
Anotace:
Tématem této diplomové práce je v současnosti celosvětově diskutovaný koncept Smart City, jehož podstatou je chytré propojení moderních informačních a komunikačních technologií, lidí, zařízení,institucí a strategické vize s cílem vytvořit lepší životní podmínky ve městě v rámci udržitelných principů. Diplomová práce se snaží poskytnout komplexní pohled na koncept Smart City, přispět tak k jeho celkové …více
Abstract:
The topic of this thesis covers the Smart City Concept, which is discussed over the globe in recent years.The core of this concept is in a smart connection of ICTs, people, devises, institutions and urban vision with the main goal to create better life conditions in a town and safeguard the environment. The thesis provides a complex view of the Smart City Concept, contributes to its overall education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚRBOVÁ, Kateřina. Implementace konceptu smart city ve vybraném městě.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta