Mgr. Jan Russnák, Ph.D.

Doctoral thesis

Pokročilé metody datové analýzy a kartografické vizualizace

Advanced methods of data analyses and cartographic visualisation
Abstract:
Téma této disertační práce, jež je zaměřena na pokročilé metody kartografické vizualizace a datové analýzy rozsáhlejšího množství prostorových dat, reaguje na aktuální trendy v současné společnosti. Digitální a internetová doba generuje velké množství dat včetně volně dostupných prostorových dat. Část volně dostupných datových sad je navíc uživateli přímo vytvářena a neustále dále sdílena, upravována …more
Abstract:
The topic of this doctoral dissertation, which focuses on advanced methods of cartographic visualisation and data analyses of more extensive spatial data amount, reacts to actual trends of contemporary society. Digital and internet era generates large amount of data including free available spatial data. In addition to that, a part of free available data sets is created by users and also incessantly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Horák, Dr., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta