Kateřina BROŽOVÁ

Diplomová práce

Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů

Teaching English Pronunciation at Lower Secondary Schools with the Focus at Production of Segmental Sounds
Abstract:
This diploma thesis deals with two topics in its theoretical part. The first is methodology of pronunciation teaching. The author introduces principles, goal, aspects of pronunciation teaching and specific requirements of lower-secondary school students. The next topic is introduction of English sound system with special focus on units of segmental phonetics. Differences with Czech sound system are …více
Abstract:
Tato diplomová práce se ve své teoretické části zabývá dvěma tématy. Prvním je metodologie výuky výslovnosti. Autorka uvádí principy, cíle, aspekty vstupující do procesu výuky a specifika studentů druhého stupně základních škol. Druhým tématem je představení zvukového systému anglického jazyka v rovině segmentální se zřetelem na jednotlivé anglické hlásky. Jsou zde prezentovány hlavní odlišnosti mezi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Kateřina. Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta