Michal PERNICA

Bachelor's thesis

Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole

Potential use of GPS and Google Earth in teaching of biology at secondary school
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných geografických informačních technologií (GPS a Google Earth) ve výuce biologie na střední škole. V teoretické části je popsán princip, na jakém tyto GIT fungují. Dále se teoretická část práce zabývá mírou implementace geografických informačních systémů v procesu sekundárního vzdělávání v zahraničí a v ČR. Praktická část se zaměřuje na konkrétní využití vybraných …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of chosen geographic information technologies (GPS and Google Earth) in the teaching of biology at high school. The theoretical part describes the principle which GIT works on. The theoretical part as well follow up the level of implementation mentioned geographic information systems in abroad secondary education and in the Czech Republic. The practical part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PERNICA, Michal. Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta