Michal PERNICA

Bakalářská práce

Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole

Potential use of GPS and Google Earth in teaching of biology at secondary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných geografických informačních technologií (GPS a Google Earth) ve výuce biologie na střední škole. V teoretické části je popsán princip, na jakém tyto GIT fungují. Dále se teoretická část práce zabývá mírou implementace geografických informačních systémů v procesu sekundárního vzdělávání v zahraničí a v ČR. Praktická část se zaměřuje na konkrétní využití vybraných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of chosen geographic information technologies (GPS and Google Earth) in the teaching of biology at high school. The theoretical part describes the principle which GIT works on. The theoretical part as well follow up the level of implementation mentioned geographic information systems in abroad secondary education and in the Czech Republic. The practical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERNICA, Michal. Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta