Theses 

Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole – Michal PERNICA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal PERNICA

Bakalářská práce

Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole

Potential use of GPS and Google Earth in teaching of biology at secondary school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných geografických informačních technologií (GPS a Google Earth) ve výuce biologie na střední škole. V teoretické části je popsán princip, na jakém tyto GIT fungují. Dále se teoretická část práce zabývá mírou implementace geografických informačních systémů v procesu sekundárního vzdělávání v zahraničí a v ČR. Praktická část se zaměřuje na konkrétní využití vybraných GIT ve výuce biologie na střední škole. Na základě poznatků uvedených v teoretické části byl vytvořen metodický a pracovní list, který byl ověřen v rámci terénní výuky na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9.

Abstract: The bachelor thesis deals with the use of chosen geographic information technologies (GPS and Google Earth) in the teaching of biology at high school. The theoretical part describes the principle which GIT works on. The theoretical part as well follow up the level of implementation mentioned geographic information systems in abroad secondary education and in the Czech Republic. The practical part focuses on the particular use of chosen GIT technologies in biology teaching at high school. Based on the knowledge presented in the theoretical part was created a methodological and worksheet validated in the context of fieldwork at the High school Olomouc, Čajkovského 9.

Klíčová slova: geoinformatika, Google Earth, GPS, biologie, geografie, výuka na SŠ

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=217807 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Složka 2017_Pernica
2017_Pernica.pdf 2017_Pernica.pdf
Složka volné přílohy k BP
Obsah_volnych_priloh.pdf Obsah_volnych_priloh.pdf
priloha_c._1.pdf priloha_c._1.pdf
priloha_c._2.pdf priloha_c._2.pdf
priloha_c._3.pdf priloha_c._3.pdf
priloha_c._4.pdf priloha_c._4.pdf
Složka příloha č. 5
priloha_c._6.pdf priloha_c._6.pdf
priloha_c._7.pdf priloha_c._7.pdf
priloha_c._8.pdf priloha_c._8.pdf
Složka příloha č. 9
zajmove_uzemi_1.2.kmz zajmove_uzemi_1.2.kmz
Buk_-_vysky_26_-_40.jpg Buk_-_vysky_26_-_40.jpg
Buk_-_vysky_8_-_25.jpg Buk_-_vysky_8_-_25.jpg
Dub_-_vysky_24_-_40.jpg Dub_-_vysky_24_-_40.jpg
Dub_-_vysky_6_-_23.jpg Dub_-_vysky_6_-_23.jpg
Modrin_-_vysky_6_-_24.jpg Modrin_-_vysky_6_-_24.jpg
Modrin_-_vysky_25_-_40.jpg Modrin_-_vysky_25_-_40.jpg
Smrk_-_vysky_26_-_40.jpg Smrk_-_vysky_26_-_40.jpg
Smrk_-_vysky_7_-_25.jpg Smrk_-_vysky_7_-_25.jpg
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PERNICA, Michal. Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 09:39, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz