Bc. Veronika Kopecká

Master's thesis

Jazyk a styl současných právních textů

Language and Style of Contemporary Legal Texts
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje jazyk a styl nálezů Ústavního soudu České republiky. Text je rozdělen do dvou částí: teoretické a analytické. V části teoretické za pomoci odborné literatury definujeme jednotlivé pojmy z oblasti jazyka a stylu, které souvisí s právními texty. V části analytické podrobujeme rozboru tři vybrané nálezy Ústavního soudu. Zaměřujeme se především na jazyk a styl, zvláště pak …more
Abstract:
This diploma thesis analyses language and style of findings of the Constitutional Court of the Czech Republic. The whole text is divided into two parts: theoretical and analytical. In the theoretical part we define, with the help of specialised literature, individual entities from language and style, which are connected with legal texts. In the analytical part, three Constitutional Court’s findings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta