Bc. Veronika Kopecká

Master's thesis

Jazyk a styl současných právních textů

Language and Style of Contemporary Legal Texts
Anotácia:
Tato diplomová práce analyzuje jazyk a styl nálezů Ústavního soudu České republiky. Text je rozdělen do dvou částí: teoretické a analytické. V části teoretické za pomoci odborné literatury definujeme jednotlivé pojmy z oblasti jazyka a stylu, které souvisí s právními texty. V části analytické podrobujeme rozboru tři vybrané nálezy Ústavního soudu. Zaměřujeme se především na jazyk a styl, zvláště pak …viac
Abstract:
This diploma thesis analyses language and style of findings of the Constitutional Court of the Czech Republic. The whole text is divided into two parts: theoretical and analytical. In the theoretical part we define, with the help of specialised literature, individual entities from language and style, which are connected with legal texts. In the analytical part, three Constitutional Court’s findings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta