Kristina Suková

Diplomová práce

Senzorická analýza rostlinného dezertu

Sensory Analysis of the Vegetable Dessert
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou rostlinného dezertu, konkrétně Lískooříškového dezertu Naty společnosti Kalma, k.s., jenž byl uveden na trh v květnu 2018. Jedná se o dezert vyrobený převážně z kokosového mléka s nižším obsahem cukru. Cílem diplomové práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají senzorické vlastnosti Lískooříškového dezertu Naty. Dílčími cíli této práce je hodnocení designu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the sensory analysis of the vegetable dessert, concretely the Hazelnuts dessert Naty of the company Kalma, k.s. It is dessert made mainly from coconut milk with less of sugar, which was launched in May 2018. The aim of the thesis is to find out how consumers perceive the sensory characteristics of Hazelnuts dessert Naty. Other goals were to find out how consumers perceive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Vanda Matyščáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava